உளவியல் முந்தைய வருட வினாக்கள் விடைகளுடன் TN POLICE 2020 | 2018 PREVIOUS YEAR PSYCHOLOGY QUESTIONS .

DOWNLOAD 2018 QUESTION PAPER PDF : https://tinyurl.com/y27llzzh THIS VIDEO IS DISCUSS ABOUT THE PSYCHOLOGY QUESTIONS ASKED IN 2018 EXAM. இந்த பதிவில் 2018 ஆம் ஆண்டு காவலர் தேர்வில் கேட்கப்பட்ட உளவியல் கேள்விகள் விளக்கப்பட்டுள்ளது . DOWNLOAD PC STUDY PLAN PDF : https://tinyurl.com/y3eeuakd DOWNLOAD PREVIOUS…

உளவியல் முந்தைய வருட வினாக்கள் விடைகளுடன் TN POLICE 2020 | 2018 PREVIOUS YEAR PSYCHOLOGY QUESTIONS .

Source

0
(0)

DOWNLOAD 2018 QUESTION PAPER PDF : https://tinyurl.com/y27llzzh

THIS VIDEO IS DISCUSS ABOUT THE PSYCHOLOGY QUESTIONS ASKED IN 2018 EXAM.
இந்த பதிவில் 2018 ஆம் ஆண்டு காவலர் தேர்வில் கேட்கப்பட்ட உளவியல் கேள்விகள் விளக்கப்பட்டுள்ளது .

DOWNLOAD PC STUDY PLAN PDF : https://tinyurl.com/y3eeuakd

DOWNLOAD PREVIOUS YEAR QUESTION PAPER: https://tinyurl.com/yyx4vhe5

DOWNLOAD SYLLABUS LINK : https://tinyurl.com/y5nf7q4o

DOWNLOAD NOTIFICATION DETAILS : https://youtu.be/igf5RHS1cZM

உடற்தகுதி பயிற்சிக்கான VIDEO1 : https://youtu.be/H2zHKtFJeEs
உடற்தகுதி பயிற்சிக்கான VIDEO2: https://youtu.be/RV5_b1hFfK4

மாதிரி வகுப்புகள் VIDEO 1 : https://youtu.be/v3Ej3VkOLSs
மாதிரி வகுப்புகள் VIDEO 2 : https://youtu.be/-L4h7H-Kw04
மாதிரி வகுப்புகள் VIDEO 3 : https://youtu.be/YeO6MN5qb9E
மாதிரி வகுப்புகள் VIDEO 4: https://youtu.be/QrF8RED_IFw
மாதிரி வகுப்புகள் VIDEO 5: https://youtu.be/8Vlp0HSbPdU

This video is about TNUSRB Police PC Recruitment 2020 – How to Preparation for TNUSRB PC Exam Syllabus | தமிழ்நாடு காவலர் தேர்வுக்கு என்ன படிக்கலாம் மற்றும் எப்படி படிக்கலாம் முழுவிவரம் இந்த Video- வில் உள்ளது.

To fill application use this link : https://muppadaitrainingacademy.com/o…
For Admission use this link : https://muppadaitrainingacademy.com/o…

#TNUSRB PC 2020
#TN_POLICE_SYLLABUS

உடல் தகுதி பயிற்சி மற்றும் வகுப்புக்கான அட்மிஷன் நடைபெறுகிறது.

Physical Training Videos: https://bit.ly/2Ni9iqE

முப்படை பயிற்சி மையம் வேலூர்
Contact: +91 – 7200400395/398.
Website: https://tinyurl.com/re574ba

#tamilnadu_police
#tnusrbpc2020
#tnpolicepcrecruitment2020
#tamilnadupcexam2020

0 / 5. 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *