யாரும் சொல்லாத ரகசியம் / Psychology in Tamil / Tamil Motivational Speech by AJH/ TAMIL NEWS (PART 1)

போட்டியான இந்த சமுதாயத்தில், வெற்றிப் பெறுவதற்கு தேவையான அத்தனை சக்திகளையும், ஆற்றலையும், திறமையையும், அறிவையும் உங்களது வீடு (veedu) உங்களுக்கு தருவதற்கு தயாராக இருக்கிறது. அதைப் பயன்படுத்திக் கொண்டு, வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறுவது எப்படி என்பதை அறிவியல் உண்மைகளோடு, ஆதாரங்களோடு, தெளிவாக இந்த காணொளி எடுத்துச் சொல்கிறது. மூளையின் செயல்பாடுகள் பற்றியும், நியூரான்களின் செயல்பாடுகள் பற்றியும்…

யாரும் சொல்லாத ரகசியம் / Psychology in Tamil / Tamil Motivational Speech by AJH/ TAMIL NEWS (PART 1)

Source

0
(0)

போட்டியான இந்த சமுதாயத்தில், வெற்றிப் பெறுவதற்கு தேவையான அத்தனை சக்திகளையும், ஆற்றலையும், திறமையையும், அறிவையும் உங்களது வீடு (veedu) உங்களுக்கு தருவதற்கு தயாராக இருக்கிறது. அதைப் பயன்படுத்திக் கொண்டு, வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறுவது எப்படி என்பதை அறிவியல் உண்மைகளோடு, ஆதாரங்களோடு, தெளிவாக இந்த காணொளி எடுத்துச் சொல்கிறது. மூளையின் செயல்பாடுகள் பற்றியும், நியூரான்களின் செயல்பாடுகள் பற்றியும் தெளிவாக எடுத்துச் சொல்கிறது முழுமையாக இந்த காணொளியை பார்ப்பவர்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை ஒளி பிறப்பது நிச்சயம். இது எங்களது TAMIL NEWS என்கின்ற சீரியலின் முதல் காணொளி . இது யாரும் சொல்லாத ரகசியம்
your home has the hidden secret powers to give you all the strength, energy, skill and knowledge which were needed to succeed in this Tough and competitive world. Using those secret powers of universal law, this psychology in Tamil video clearly explains with scientific facts and evidence, in Tamil, how to succeed in life. Also explained in detail about law of attraction in Tamil. It clearly explains the functions of the brain and the functions of neurons. Watch this video fully. It will give you light of hope. This is the first part of our new serial ‘TAMIL NEWS ‘, which is going to explain everything about Tamil psychology news.
This is a motivational video in Tamil. You will definitely appreciate that this is the BEST TAMIL MOTIVATIONAL SPEECH by AJH. Learn how to be a ‘WIINER’ and get LIFE MOTIVATION. This is Today Trending motivational speech in Tamil by AJH inspired by Gopinath speech. Give your feedback in the comments section.

TAMIL NEWS (PART 2) VIDEO LINK : https://youtu.be/mC9xy7fbS8Q

Don’t forget to SUBSCRIBE our channel: Bachelor Recipes

Background Image credit :
Photo by Jean van der Meulen from Pexels
#tamilmotivationalspeech
#tamilmotivation
#motivationalvideo
#todaytrending
#motivation

0 / 5. 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *