Faculty of Education and Psychology, University of Jyväskylä

The research of the Faculty of Education and Psychology focuses on the lives and wellbeing of children and families. The faculty is known for longitudinal research seeking to understand factors and interactional mechanisms affecting learning, motivation, engagement and wellbeing from…

Faculty of Education and Psychology, University of Jyväskylä

Source

0
(0)

The research of the Faculty of Education and Psychology focuses on the lives and wellbeing of children and families.

The faculty is known for longitudinal research seeking to understand factors and interactional mechanisms affecting learning, motivation, engagement and wellbeing from childhood to adulthood.

The brain research centre CIBR provides an excellent setting for multidisciplinary team work. Developmental cognitive neuroscience of learning and learning disabilities is one of the focus areas. Centre combines brain research with psychophysiological and cognitive skill measures.

Researchers of the faculty have examined reading and maths skills and the early roots of dyslexia and dyscalculia in large scale samples.

Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta on kansainvälisesti tunnettu kärkitoimija kasvatuksen, opetuksen sekä psykologian aloilla.
Tiedekunnan tutkimustyön painopisteitä ovat koulutus, opetus ja interventiot,
oppimisen psykologinen ja neurokognitiivinen perusta, oppimisympäristöt,
lapsuus, perhe ja hyvinvointi sekä oppiminen ja vuorovaikutus työssä.

Tiedekunnassa on kolme laitosta: kasvatustieteiden laitos, opettajankoulutuslaitos ja psykologian laitos.

0 / 5. 0