dế mèn

Psycho nhưng đó là bản Tiếng Việt (“Tâm Thần” – Cover)

Cần lắm công thức làm bánh gato nhung đỏ Soundcloud: https://soundcloud.com/nguy-n-c-duy-124478510/psycho-nhung-do-la-ban-tieng-viet This is a cover, more specifically, a Vietnamese adaptation of “Psycho” by Red Velvet. I own the vocals anyway. Facebook: https://www.facebook.com/DXYmusic/ Soundcloud: https://soundcloud.com/nguy-n-c-duy-124478510 Music channel: https://www.youtube.com/channel/UCXYVmS6UE3N-RmVuWHhdV6Q